Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apulaispormestarin sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2019-006361
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 429 §

V 19.6.2019, Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apulaispormestarin sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 • myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyarille perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä 18.7.-31.12.2019, ja
 • valitsee Tomi Sevanderin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin sijaiseksi samalle ajalle apulaispormestarille päätetyin eduin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto

  Käsittely

  Esteelliset: Nasima Razmyar

  Päätös on ehdotuksen mukainen.

  Sulje

  Kaupunginvaltuusto valitsi Nasima Razmyarin 7.6.2017 § 585 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi. Nasima Razmyar on hakenut perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä ajalle 18.7.-31.12.2019.

  Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan apulaispormestarin valitsee kaupunginvaltuusto. Näin ollen kaupunginvaltuusto valitsee myös apulaispormestarin sijaisen. Sijaiseksi otettavan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.

  Mikäli apulaispormestarin sijaiseksi esitetään kaupunginhallituksen jäsentä, kaupunginvaltuusto valitsee samalla jäsenen vapautuvalle paikalle. Apulaispormestarin sijaisena ollut henkilö voidaan samassa yhteydessä valita jatkamaan kaupunginhallituksen jäsenenä sijaisuuden päättymisestä lukien.

  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

  MUUTOKSENHAKUKIELTO

  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

  Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

  Sulje

  Esittelijä

  kansliapäällikkö
  Sami Sarvilinna

  Lisätietojen antaja

  Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

  jenni.bjorksten@hel.fi