Kokoonpanon muutos, yhtiöiden hallitusten täydentäminen, Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo, Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II

HEL 2019-008292
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 76 §

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II - nimisten yhtiöiden hallitusten täydentäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Samuli Vartiaisen tilalle konsernijaoston päätöksestä alkaen kaupunginasiamies Tarja Tarkiainen sekä tämän tilalle hallituksen varajäseneksi kaupunginasiamies Timo Raatikainen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Samuli Vartiaisen tilalle konsernijaoston päätöksestä alkaen kaupunginasiamies Tarja Tarkiainen sekä tämän tilalle hallituksen varajäseneksi kaupunginasiamies Timo Raatikainen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oulunkylän Sotaveteraanitalot

Oulunkylän sotaveteraanitalot muodostuvat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II –nimisistä yhtiöistä, joista kumpikin omistaa Helsingin Oulunkylässä kerrostalon ja vuokraa talojen asuinhuoneistoja sotaveteraaneille asumiskäyttöön.

Kaupunginhallituksen 14.5.2018, § 328 päätöksen mukaisesti Oulunkylän sotaveteraanitalojen sulautumisprosessi Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn on käynnissä ja sulautuminen on tarkoitus toteutua per 31.12.2019.

Sotaveteraanitalojen hallitukset

Sotaveteraanitalojen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii kummankin yhtiön oma hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.

Sotaveteraanitalon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sotaveteraanitaloyhtiöiden hallitusten jäsen Samuli Vartiainen on ilmoittanut eroavansa yhtiöiden hallitusten jäsenyydestä. Tarja Tarkiainen on tällä hetkellä kummankin sotaveteraanitalon hallituksen varajäsen.

Sotaveteraanitalojen hallituksiin on tarkoituksenmukaista nimetä Samuli Vartiaisen tilalle uudeksi varsinaiseksi jäseneksi nykyinen varajäsen Tarja Tarkiainen. Tarkiaisen tullessa valituksi
hallituksen jäseneksi on syytä nimetä hallitukseen myös uusi varajäsen.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi