Hankinta, langattomat Helnet-liittymät päiväkoteihin, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-008484
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Langattomien Helnet-liittymien hankinta päiväkoteihin

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia langattomien Helnet-liittymien toimituksen 174 päiväkotiin Elisa Oyj:ltä. Hankinnan arvonlisäveroton hinta on enintään 65 000,00 euroa, joka maksetaan tililtä: 437650, sisäinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT.

Päätöksen perustelut

Langattomilla Helnet-liittymillä korvataan päiväkotien nykyiset ADSL- ja VDSL-liittymät. Hankittavat liittymät ovat nopeampia ja niiden kautta saadaan tarvittaessa toteutettua useampia verkkoja päiväkoteihin.

Hankinta tehdään Elisa Oyj:n ja Helsingin kaupungin välisen palvelusopimuksen Helnet-verkosta mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.