Hankinta, optiokauden käyttöönotto, ohjelmistorobotiikkapalvelut, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2019-010463
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Optiokauden käyttöönotto taloushallintopalveluliikelaitoksen ohjelmistorobotiikkapalvelua koskevassa sopimuksessa

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön ohjelmistorobotiikkapalvelua koskevan yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalle 23.1.2020- 22.1.2021. Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 105 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen ohjelmistorobotiikkapalveluiden hankinnasta (15.12.2017, § 16). Päätöksen hankintakautta voidaan jatkaa yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Päätös tullut nähtäväksi 10.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Päivi Lahti, prosessipäällikkö, puhelin: +358931073042

paivi.lahti@hel.fi

Päättäjä

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja