Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

HEL 2019-011351
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 832 §

Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sekä yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki vahvistaa kansallista edunvalvontaansa. Hallitusohjelmassa on useita hankkeita, joiden toimeenpanon osalta kaupungin on tehtävä aktiivista edunvalvontaa.

Pormestari antaa kokouksessa katsauksen ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Asiantuntijoina osallistuvat toimialajohtaja Juha Jolkkonen, toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sekä yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi