Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

HEL 2019-011351
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 832 §

Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sekä yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki vahvistaa kansallista edunvalvontaansa. Hallitusohjelmassa on useita hankkeita, joiden toimeenpanon osalta kaupungin on tehtävä aktiivista edunvalvontaa.

Pormestari antaa kokouksessa katsauksen ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Asiantuntijoina osallistuvat toimialajohtaja Juha Jolkkonen, toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sekä yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi