Valtuustoaloite, kuplahalli Lauttasaareen

HEL 2019-011604
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 349 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallituksellevaltuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta koskien Lauttasaarenkuplahallia

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee uuden puistosuunnitelman ja käynnistää asemakaavamuutoksen siten, että suunnitelma ja sen myötä tehtävä kaavoitus mahdollistavat talvikautisen kuplahallin sijoittamisen Ruukinlahdenpuiston alueelle. Kesäkaudella kuplahallin alue on muussa käytössä. Suunnitelma ei edellytä lisäpysäköintipaikkoja. Uutta suunnitelmaa edistetään ripeästi ja tarvittaessa kahdessa vaiheessa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Mia Nygård ja 24 muuta valtuutettua ovat tehneet 6.11.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kuplahalli Lauttasaareen on yksi konkreettinen ratkaisu Helsinki liikkuu -tavoitteiden saavuttamiseksi:

PPJ (Pallo-Pojat Juniorit) ehdottaa kaupungille konkreettista ratkaisua, ja haluaa tuoda Lauttasaareen kuplahallin. PPJ tarvitsee juniorihallille vuokratontin ja perusinfran Länsiväylän ja koulun väliseltä alueelta Ruukinlahdessa. Jalkapallokentästä ja -hallista on olemassa PPJ:n ja kaupungin yhteistyössä laatimat piirrokset.

Esitämme, että Helsinki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, myös mahdollisiin kaavamuutoksiin, jotta kuplahalli saadaan Lauttasaareen Ruukinlahden puistoon."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 31.3.2020 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 30.6.2020 saakka.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 07.04.2020 § 191

31.03.2020 Pöydälle

17.03.2020 Pöydälle

10.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 09 310 26093

paula.hurme@hel.fi

Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 09 310 37141

paula.a.kinnunen@hel.fi

Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39232

mikko.suominen@hel.fi