Pyöräilykauden 2019 yhteenveto

HEL 2019-012218
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 17 §

Pyöräilykauden 2020 yhteenveto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkipyöräkausi 2020 sujui pandemia-aikana pääosin suunnitelmien mukaan. Palvelun käyttömäärät olivat noin 75 prosenttia edellisen vuoden tasosta, joten poikkeavien olosuhteiden vaikutus oli selvä, mutta pienempi kuin muussa joukkoliikenteessä. Palvelun asiakastyytyväisyys laski hieman, mutta on edelleen korkealla tasolla. Kaupunginhallitus päätti 11.1.2021 kaupunkipyöräpalvelun laajennuksesta.

Polkupyörien liityntäpysäköinnissä toteutettiin vuoden 2020 aikana useita kohteita, joissa päivitettiin ja lisättiin pyöräpysäköinnin laatua ja kapasiteettia verrattain kevyillä ratkaisuilla. Vuoden aikana valmistuivat suunnitelmat lähivuosien investoinneista pyöräpysäköinnin palvelutason parantamiseksi ja selvitys tulevaisuudessa kasvavien pyöräilijämäärien vaatimasta liityntäpysäköinnin kapasiteetista.

Pyöräkeskus toimi tälläkin kaudella. Seuraavalle kaudelle sijainti tulee vaihtumaan Kiasman remontin vuoksi.

Kaudella 2020 toteutettiin ensimmäistä kertaa innovaatiohaku ”Keksi pyörä uudelleen”. Haun perusteella toteutettiin kaksi pilottihanketta, joissa kokeiltiin yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Jätkäsaaren seudulla ja pyörien saatavuutta ennustavaa sovellusta osana kaupunkipyöräpalvelua. Molemmat kokeilut olivat onnistuneita.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.12.2019 § 205

Päätös

Liikennelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Samuli Mäkinen , projekti-insinööri , puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi

Eeropekka Lehtinen , palveluasiantuntija, puhelin: 09 310 22977

eeropekka.lehtinen@hel.fi