Määrärahan siirto, käyttämättä jääneen lisämäärärahan siirto vuodelle 2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

HEL 2019-012918
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Erhe

Kulttuurijohtaja

Päätös tullut nähtäväksi 23.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja