Kruunusillat, Raide-Jokeri ja Kalasataman tilannekatsaus

HEL 2020-001205
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 143 §

Raide-Jokeri -hankkeen etenemisen tilannekatsaus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Raide-Jokeri -hankkeen radan ja varikon rakentaminen etenee hyvin rakentamisen valmiusasteen olleessa nyt noin 67 %. Rakentamistyöt käynnistyivät kesäkuussa 2019 ja matkustajaliikenteen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2024. Rakentamistyöt ovat pysyneet hyvin myös kokonaisbudjetissa.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.03.2021 § 43

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

14.01.2021 Ehdotuksen mukaan

06.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 09 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi