Kruunusillat, Raide-Jokeri ja Kalasataman tilannekatsaus

HEL 2020-001205
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 43 §

Kruunusiltojen valmistelevien rakentamistöiden aloittaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kruunusillat-allianssi aloittaa kadunrakennustyöt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa keväällä. Kyseiset katutyöt toteutettaisiin pikaraitiotiehankkeesta riippumatta. Katutyöt on tarkoituksenmukaista käynnistää tässä vaiheessa, jotta hanke pystytään yhä toteuttamaan suunnitellussa kokonaisaikataulussa.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.01.2021 § 5

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

06.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20258

jari.kivi@hel.fi