Kruunusillat, Raide-Jokeri ja Kalasataman tilannekatsaus

HEL 2020-001205
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 5 §

Kruunusillat-raitiotien tilannekatsaus ja eteneminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maanrakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen toteutetaan puolestaan allianssimallilla.

Siltoja koskevan kokonaisurakan kilpailutus on meneillään niin, että tarjousten jättöaika on huhtikuussa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2021.

Allianssissa on käynnissä ns. kehitysvaihe ja toteutussuunnitelma valmistuu maaliskuussa. Allianssin vastuulle kuuluviin töihin on sisällytetty myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Näiden toteuttaminen on tarkoitus aloittaa jo kevään aikana, jotta kokonaisaikataulussa pysyminen olisi mahdollista.

Koko Kruunusillat hankkeen kustannusarvio täsmentyy, kun siltaurakan tarjoukset on vastaanotettu ja allianssin tavoitehinta varmentunut. Jos allianssin tavoitekustannus, siltaurakan tarjous ja tilaajan muut kustannukset ylittävät kaupunginvaltuuston hyväksymän hankkeen enimmäishinnan, tuodaan hankkeen toteuttaminen tai toteuttamislaajuus uudelleen käsiteltäväksi päätöksenteossa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.02.2020 § 12

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi@hel.fi

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492

mikko.asikainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20258

jari.kivi@hel.fi