Asiakohtaamisen periaatteet ja henkilökunnan koulutuksen suunnitteleminen, Palmia

HEL 2020-003132
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 42 §

Palmia esittelee koulutustaan ja asiakaskohtaamisen periaatteitaan

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asian esittely kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 70504

juhana.hietaranta@hel.fi