Nimeämispyyntö, Kuutoskaupunkien luottamushenkilöjohdon tapaaminen, Tampere 19.-20.8.2020

HEL 2020-006056
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 379 §

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 19.-20.8.2020

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 19.-20.8.2020 seuraavat edustajat:

  • Daniel Sazonov
  • Pia Pakarinen
  • Harry Bogomoloff
  • Anni Sinnemäki
  • Sanna Vesikansa
  • Sami Muttilainen
  • Björn Månsson
  • Nasima Razmyar
  • Ville Jalovaara
  • Mika Raatikainen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Daniel Sazonovin, Pia Pakarisen ja Harry Bogomoloffin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta nimetä edustajiksi Anni Sinnemäen ja Sanna Vesikansan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Sami Muttilaisen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Nasima Razmyarin ja Ville Jalovaaran.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Mika Raatikaisen.

Kaupunginhallitus päättää nimetä kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 19.-20.8.2020 seuraavat edustajat:

Sulje

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Tampereella 19.-20.8.2020. Tapaaminen kestää lounaasta lounaaseen ja se järjestetään Tampere-talolla. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen myös etäyhteydellä osallistuminen tullaan mahdollistamaan. Päivien läpileikkaavana teemana on koronakriisin jälkeisen yhteiskunnan rakentuminen niin sote-uudistuksen, kaupunkipolitiikan kuin suurten kaupunkien tapahtumataloudenkin näkökulmista.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa kustakin kaupungista. Myös virkahenkilön osallistumista kokoukseen toivotaan asioiden valmistelun vuoksi.

Tapaamiseen osallistuville maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti. Majoitus- ja matkakustannukset korvataan tapaamiseen paikan päällä Tampereella osallistuville.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 310 23337:

inga.nyholm@hel.fi