Pyöräpysäköinnin kehittäminen ja pyöräilyä koskevat ajankohtaiset asiat

HEL 2020-006120
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 90 §

Pyöräpysäköinnin kehittäminen ja pyöräilyyn liittyvät ajankohtaiset asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämiseksi liikenneliikelaitos (HKL) on yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa laatinut alustavan liityntäpyöräpysäköinnin toimenpideohjelman vuosille 2021-2024.

HKL:n johtokunta esitti 21.11.2019, 196 §, kaupunginhallitukselle polkupyörien liityntäpysäköinnin vastuiden keskittämistä HKL:lle autojen liityntäpysäköinnin tavoin. Hallinnon siirtoa ehdotettiin toteutettavaksi 1.3.2020 alkaen, mutta asian käsittely on vielä kesken.

Hallinnan siirto koskee nykyisiä liityntäpyöräpysäköintipaikkoja, joista osaa hallinnoi KYMP. Jatkossa myös uudet liityntäpyöräpysäköintipaikat ja –ratkaisut toteutetaan suoraan HKL:n hallintaan.

Vuonna 2018 tehdyssä liityntäpyöräpysäköinnin inventoinnissa havaittiin, että Helsingin nykyinen liityntäpyöräpysäköintitilanne on paikoin huomattavan puutteellinen. Monilla rautatie- ja metroasemilla sijaitsevat liityntäpyöräpysäköintipaikat eivät täytä nykyisiä laatustandardeja eivätkä niiden määrät vastaa kysyntää.

Toimenpideohjelmaa varten on arvioitu liityntäpyöräpysäköintikohteiden kapasiteettitarpeita asemanseutujen ympäröivään väestörakenteeseen sekä joukkoliikenteen nousijoiden määriin pohjautuen. Tavoitteena on uusia vuosien 2021-2024 aikana yhteensä noin 2500 liityntäpyöräpysäköintipaikkaa vastaamaan nykyisiä laatustandardeja sekä rakentaa yhteensä noin 2200 uutta liityntäpyöräpysäköintipaikkaa.

Toimenpideohjelman toteutuminen vaatii lisäinvestointeja liityntäpyöräpysäköinnin toteuttamiseen. Näiden lisäksi on suunniteltu sisätiloihin sijoittuvia pyöräpysäköintihankkeita esimerkiksi Helsingin päärautatieasemalle, Herttoniemeen sekä Itäkeskukseen.

Toimenpideohjelma on tarkoitettu säännöllisesti päivittyväksi työkaluksi, jolla seurataan liityntäpyöräpysäköinnin tilannetta ja kehitystarpeita.

HKL:n liityntäpyöräpysäköinnin toimenpideohjelma tukee Helsingin pyöräliikenteen edistämisohjelman 2020-2025 (kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 5.5.2020) mukaisia tavoitteita ja sen toteutumista suunnitellusti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Eeropekka Lehtinen , palveluasiantuntija, puhelin: 09 310 22977

eeropekka.lehtinen@hel.fi