Valtuustoaloite, Helsingin uimarantojen turvallisuuden parantaminen

HEL 2020-010624
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 82 §

V 17.2.2021, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen turvallisuuden parantamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdollisuutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys vastauksen loppuun:
”Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdollisuutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Mikko Särelä, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisäys vastauksen loppuun: ”Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdollisuutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.”

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Särelä, Mikko Ei valtuustoryhmää
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 5 2 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että uimarantojen turvallisuutta parannetaan rajaamalla alueita ja rakentamalla kahluualtaita sekä lisäämällä valvojia ja monikielisiä varoituskylttejä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaikille äkkisyville uimarannoille on kesän 2020 aikana sijoitettu uusia, näkyvämpiä kylttejä varoittamaan uimarannan pohjamuodoista. Syvyydestä varoitetaan sekä symbolikuvalla että suomen, ruotsin, englannin, arabian ja somalin kielillä. Kaikkien valvottujen uimarantojen pohjaolosuhteet on kuvattu luotaamalla kesällä 2020. Kuvauksiin perustuvat uimarantojen profiilikuvat sijoitetaan tulevana kesänä rantojen ilmoitustauluille, kaupungin nettisivuille sekä suurimmilla rannoilla myös vesirajan läheisyyteen.

Liikuntapalvelujen hallinnassa on 26 uimarantaa, joista kahdellatoista on valvonta. Rantapelastajia on valvontavuorossa vähintään kaksi yhtä aikaa, suuremmilla rannoilla 3–6. Kesällä 2020 palkattiin yhteensä 38 rantapelastajaa. Vuodelle 2021 ei ole varattu määrärahaa rantapelastajien määrän lisäämiseksi.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ei suosittele erillisen alueen rajaamista pienille lapsille, koska rajoitustoimenpiteet voivat luoda virheellisen tunteen alueen turvallisuudesta. Luonnonolosuhteissa uiminen vaatii pienten lasten vanhemmilta jatkuvaa valvontaa. Erityisesti Pikkukosken uimarannalla, joka aloitteessa mainitaan, veden korkeus voi vaihdella uimarantakauden aikana jopa yli metrin. Vaikka rannalta rajattaisiin alue pienille lapsille, sen syvyys voisi vaihdella merkittävästi lyhyelläkin ajanjaksolla.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 61

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.11.2020 § 188

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä uimarantojen turvallisuuden kehittämistä. Lautakunta ei kuitenkaan tue ehdotusta erillisten rakennelmien kautta rajata aluetta pienille lapsille Pikkukosken uimarannalta kuten Kuusijärven rannalla on tehty.

Pikkukosken uimaranta sijaitsee Vantaanjoen varrella, jossa veden korkeus voi vaihdella uimarantakauden aikana jopa yli metrin, joten rajatun alueen syvyys voi vaihdella merkittävästi lyhyelläkin ajanjaksolla. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ei myöskään suosittele, että lapsille rajataan erillinen alue uimarannoilta, koska rajaustoimenpiteet voivat luoda turvallisuuden tunteen alueesta. Kyseessä on kuitenkin luonnonolosuhde, joka vaatii pienten lasten vanhemmilta jatkuvaa valvontaa.

Suomessa on tuhansia uimarantoja ja -paikkoja, joista suurin osa on valvomattomia. Valvotut uimarannat sijaitsevat pääsääntöisesti suuremmissa kaupungeissa. Liikuntapalvelut hallinnoi Helsingin alueella 26:ta uimarantaa, joista 12 rannalla on valvonta. Valvontatehtävistä huolehtivia rantapelastajia on valvontavuorossa kaksi pelastajaa yhtä aikaa paikan päällä ja suuremmilla rannoilla, kuten Aurinkolahden ja Hietaniemen rannoilla, vuorossa on samaan aikaan 3–6 pelastajaa. Rantapelastajia palkataan määrärahan puitteessa. Kesällä 2020 palkattiin yhteensä 38 rantapelastajaa. Ensi vuodelle 2021 ei ole budjetoitu lisämäärärahaa lisäämään rantapelastajien määrää rannoilla.

Kaikille äkkisyville uimarannoille on kesän 2020 aikana on sijoitettu uusia, näkyvämpiä varoitustauluja varoittamaan uimarannan pohjamuodoista. Syvyydestä varoitetaan symbolikuvalla sekä suomen, ruotsin, englannin, arabian ja somalin kielillä. Helsingin kaikkien valvottujen uimarantojen pohjaolosuhteet kuvattiin luotaamalla kesällä 2020. Kuvauksiin perustuvat uimarantojen profiilikuvat sijoitetaan kesäksi 2021 rantojen ilmoitustauluille, kaupungin nettisivuille sekä suurimmilla rannoilla myös vesirajan läheisyyteen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi