Ylitysoikeus, Hitas-osakkeiden ostoon varattu määräraha

HEL 2020-010765
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 607 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hitas-osakkeiden vuoden 2020 ostoon varatun määrärahan ylitysoikeudesta

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutettaisiin ylittämään talousarviokohdassa 80601, HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi vuodelle 2020 osoitettu määräraha 500 000 eurolla.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön vuodelle 2020 on varattu 1 000 000 euron suuruinen määräraha Hitas-osakkeiden ostoa varten. Vuoden 2020 tiedossa oleva käyttö on 1 207 172 euroa. Vuoden 2020 aikana on ostettu yhdeksän Hitas-huoneistoa, joista seitsemän maksettiin kokonaisuudessaan. Vuoden 2020 määrärahoista on lisäksi maksettu vuosina 2018 - 2019 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä.

Tänä vuonna on näillä näkymin tulossa vielä kolme Hitas-huoneiston kauppaa, joista ensimmäiset erät maksetaan kuluvan vuoden määrärahoista. Edellä olevan johdosta kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään talousarviokohdassa 80601, HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi vuodelle 2020 osoitetun määrärahan 500 000 eurolla.

Hitas-yhtiö Maksetut erät, euroa %-osuus Lisätiedot
As Oy Helsingin Toutain   15 210   22% Ostettu 2018
As Oy Verkkosaaren Wanda, Helsinki   11 622   10% Ostettu 2018
As Oy Helsingin Länsiviitta   37 605   24% Ostettu 2019
As Oy Jätkäsaaren Azorit   66 105   64% Ostettu 2019
As Oy Helsingin Postinkantaja 2   67 830   82% Ostettu 2019
As Oy Helsingin Koivupuisto   72 902 100%  
As Oy Helsingin Sinivuokko   42 340   52%  
As Oy Helsingin Azorienkuja 120 555 100%  
As Oy Helsingin Azor 166 391 100%  
As Oy Helsingin Picasso 121 591 100%  
As Oy Helsingin Fregatti 140 255 100%  
As Oy Helsingin Valkovuokko   47 037   52%  
As Oy Helsingin Capellan kanava 183 859 100%  
As Oy Helsingin Havanna 113 871 100%  
As Oy Helsingin Ariadne      
As Oy Helsingin Metsävuokko      
As Oy Helsingin Kuriiri      
  1 207 172    
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 39794

osmo.rasimus@hel.fi