Kokousajat, Liikenneliikelaitoksen johtokunta 2021

HEL 2020-010975
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 113 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2021

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2021 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

  • 2.9.
  • 30.9.
  • 28.10.
  • 23.11.
  • 2.12.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta päätti pitää iltakoulukokouksia syyskaudella 2021 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

  • 19.8.
  • 23.9.
  • 14.10.
  • 9.11.
  • 16.12.

Käsittely

Samalla johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 13.8.2021 klo 15:00.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

 
Sulje

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 15.06.2021 § 92

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaisen kokouksensa keskiviikkona 11.8. klo 8:15.

12.11.2020 Ehdotuksen mukaan

29.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi