Kokousajat, Liikenneliikelaitoksen johtokunta 2021

HEL 2020-010975
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 164 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2021

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2021 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 14.1.
 • 28.1.
 • 2.3.
 • 25.3.
 • 29.4.
 • 12.5.
 • 15.6.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta päätti pitää iltakoulukokouksia kevätkaudella 2021 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

 • 11.2.
 • 11.3.
 • 8.4.
 • 27.5.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

 
Sulje

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 29.10.2020 § 159

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi