Hankesuunnitelma, Sammalvuoren varikon imurijärjestelmä

HEL 2020-013306
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 206 §

Sammalvuoren varikon imurijärjestelmä, hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Hannu Matikainen, suunnittelija, puhelin: 09 310 34773

hannu.matikainen@hel.fi