Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuonna 2021, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2020-013546
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 64 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 2-2021

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2021 toisen talousarvion toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan noin 60 000 eurolla. Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutumista edistetään jatkamalla laajamittaista etätyöskentelyä ja sähköisten sovellusten käyttöä arviointi- ja tarkastustoiminnassa. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2021 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Sulje

Tarkastuslautakunta 11.05.2021 § 45

19.01.2021 Ehdotuksen mukaan

15.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi