Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2021

HEL 2021-000417
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteen määräaikainen sulkeminen 10.9.2021

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti sulkea seuraavan toimipisteen määräaikaisesti:

Toimipiste
Suljettu
Peruste
Päiväkoti Tammi, ryhmä Omenatarha
10.9.2021
vähäinen asiakasmäärä

Yksikössä tällöin kehittämisaamupäivä ja paikalla olevien hoidon tarve on huomioitu yksikön päätalossa päiväkoti Tammessa.

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 09.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Miia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 56252

janica.koski@hel.fi

Päättäjä

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4