Lahjoitukset vuonna 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2021-001002
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 60

Erhepykälä

Perusopetusjohtaja

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja