Lahjoitukset vuonna 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2021-001002
Ärendet har nyare handläggningar
§ 60

Erhepykälä

Direktören för grundläggande utbildning

Detta beslut publicerades 11.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja