Tavoiteohjelman päivityksen tilannekatsaus, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-001410
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 88 §

HKL:n tavoiteohjelman tilannekatsaus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen (HKL) tavoiteohjelman päivitystyön skenaariovaihe on päättymässä. Skenaariovaiheessa muodostettiin kuvauksia vaihtoehtoisista tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Tämä työ tehtiin yhdessä henkilöstön kanssa hyödyntäen sähköistä alustaa eli henkilöstöareenaa, jonne koko henkilöstöllä oli pääsy.

Kokouksessa esitellään skenaariot vaikutusanalyyseineen ja HKL:n alustava näkemys toimintaympäristön kehityksestä, sekä työn seuraavia vaiheita.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.03.2021 § 45

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

11.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35920

karoliina.rajakallio@hel.fi

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 35711

sari.valasjarvi@hel.fi