Tulosbudjetti vuonna 2021, kaupunginkanslia, hallinto-osasto

HEL 2021-001916
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Kaupunginkanslian hallinto-osaston vuoden 2021 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 21.1.2021, § 16, vahvistaa hallinto-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2021 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
hallintojohtaja