Vuosikertomus vuodelta 2020, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-003238
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 50 §

HKL:n vuosikertomus 2020

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hyväksyi liikenneliikelaitoksen (HKL) vuosikertomuksen vuodelta 2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen koronapandemiasta johtuen, mutta HKL onnistui silti saavuttamaan tavoitteensa verrattain hyvin.

Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen matkustajamäärät olivat enimmillään jopa 70 % tavanomaista vuotta alhaisemmalla tasolla, mutta niin raitio- kuin metroliikenteenkin luotettavuudet paranivat merkittävästi, ja myös matkustajien tyytyväisyys liikennemuotoihin parani.

Korona on vaikuttanut kaikkien HKL:läisten työhön, vaikka suurelle osalle etätyö ei ole ollut edes vaihtoehto. Koronapandemiasta johtuen tehtiin useita parannuksia niin matkustajien kuin henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. HKL seurasi ja noudatti viranomaisten suosituksia ja kaupungin linjauksia. Menettelytapoja joukkoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi selvitettiin yhdessä Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän kanssa. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti myös mm. kaupunkiympäristön toimialan kriisiryhmän, kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön sekä liikenne- ja viestintäviraston kanssa. HKL:n oma kriisiryhmä laajennettiin heti alussa koronakoordinaatioryhmäksi, jossa oli laajasti mukana HKL:n koronan vastaisen työn avainhenkilöitä. Ryhmässä käsiteltiin koronan ehkäisyyn ja varautumiseen liittyviä HKL:n toimia.

Vuonna 2020 saavutettiin työhyvinvoinnissa paranemista. Myös tapaturmat ja raitioliikenteen kolarit vähenivät merkittävästi.

Kaupunkiraideliikennejärjestelmä on Helsingin seudulla laajenemassa voimakkaasti. Näkyvimpänä meneillään olevana hankkeena eteni allianssimallilla toteutettava Raide-Jokeri, jonka radan rakentamisessa ylitettiin asetettu tavoite. Myös Kruunusillat-hankkeen valmistelu eteni, ja kaupunginvaltuusto myönsi Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen rakentamisen käynnistämiselle rahoituksen vuodelle 2021.

Kaupunkipyöräpalvelun suosio jatkui koronaviruksesta huolimatta hyvänä, ja palvelua päätettiin laajentaa koko Kehä III:n sisäpuoliseen Helsinkiin. Pyöräilyn edistämiseen liittyen valmisteltiin useita metro- ja rautatieasemien pyöräpysäköinnin kehityshankkeita.

Vuosikertomus julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa vain sähköisenä, mutta siitä painatetaan suomenkielinen tiivistelmä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Elina Norrena, viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi