Tilannekatsaus, Kalasatamasta Pasilaan –hankkeen eteneminen, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-004017
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 62 §

Informaatio Kalasatamasta Pasilaan –hankkeen etenemisestä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kalasatamasta Pasilaan –hankkeessa on käynnissä kehitysvaihe 2, joka sisältää mm. tavoitekustannusten ja sisältölaajuuden koontia ja täsmentämistä. Pasilan alueen ja Hermannin rantatien suunnittelua esiteltiin asukastilaisuudessa 25.3.2021. Valmistelussa on erityisesti Pasilan katu- ja raiteistomuutoksien ja Nihdin esirakentamisen osuudet, koska näiden kohdalla tavoitteena on aloittaa työt vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22492

mikko.asikainen@hel.fi

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi