Henkilöstötilinpäätös, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-004024
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 64 §

Henkilöstötilinpäätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:ssä on laadittu henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020.

Henkilöstötilinpäätös esittelee HKL:n henkilöstön rakennetta, henkilöstöpalveluiden suoritteita ja kustannuksia sekä koulutusta, työhyvinvointia ja työterveyttä kuvaavia tunnuslukuja.

Vuoden 2020 painopisteitä henkilöstöjohtamisen alueella olivat työhyvinvoinnin ja esihenkilötyön kehittäminen, tehtävien selkeyttäminen sekä työturvallisuuden parantaminen. HKL:ssä tehtiin organisaatiomuutoksia tehtäväjaon selkeyttämiseksi ja hyvän esihenkilötyön mahdollistamiseksi. Työturvallisuuden parantamiseksi jatkettiin jo edellisenä vuonna aloitettuja kehittämistoimenpiteitä. Henkilöstöjohtamisen kehittämistoimenpiteet ovat kantaneet hedelmää. Työilmapiirikyselyjen sekä Luottamus ja maine -tutkimuksen perusteella HKL otti pitkiä askeleita kohti tavoitettaan olla paras julkisen sektorin työpaikka.

Henkilöstötilinpäätös esitellään kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 34747

matts.hagg@hel.fi

Petri Lumijärvi, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 22418

petri.lumijarvi@hel.fi