Valtuustoaloite, panttiröörejä kiinni roskiksiin ja katuvalotolppiin vahvistamaan Helsinkiä valkeana kaupunkina.

HEL 2021-005588
Asialla on uudempia käsittelyjä
39. / 834 §

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite pantillisten tölkkien ja pullojen keräystelineiden käyttöönotosta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ottaa käyttöön pantillisten pullojen ja tölkkien keräystelineet, joista pullot ja tölkit voidaan kerätä turvallisemmin ja kätevämmin mahdollistaen myös tehokkaan kierrätyksen.

Kaupungin yleisille alueille on asennettu aloitteessa tarkoitettuja telineitä OmaStadi 2018-2019 hankkeen "Roskiksiin pullo- tai tölkkitelineitä Kööpenhaminan malliin" myötä. Hankkeen ajatuksena oli tehdä pantillisten pullojen ja tölkkien keräämisestä turvallisempaa, kätevämpää ja ihmisarvoisempaa. Sen toteutukseen oli budjetoitu 50 000 €. Vuosien 2020-2021 aikana telineitä asennettiin 100 kpl roska-astioiden yhteyteen. Suurin osa näistä sijoitettiin ydinkeskustan viheralueille. Syksyllä 2021 telineitä tilattiin 200 kpl lisää. Nämä tullaan asentamaan laajemmin koko kaupungin alueille.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala 27.10.2021

Kaupunkiympäristön toimiala on sijoittanut kaupungin yleisille alueille telineitä pantillisille pulloille ja tölkeille. Telineitä asennettiin Oma Stadi 2018-2019: Roskiksiin pullo- /tölkkitelineitä Kööpenhaminan malliin –hankkeen myötä.

Hankkeen ajatus oli tehdä pantillisten pullojen ja tölkkien keräämisestä turvallisempaa, kätevämpää ja ihmisarvoisempaa. Telineet on asennettu roska-astioiden yhteyteen.

Hankkeelle oli budjetoitu rahaa 50 000 €. Vuosien 2020-21 aikana telineitä asennettiin 100 kpl. Suurin osa näistä sijoitettiin ydinkeskustan viheralueille. Syksyllä 2021 telineitä tilattiin 200 kpl lisää. Nämä tullaan asentamaan laajemmin koko kaupungin alueille

Lisätiedot

Ville Immonen, projektijohtaja, puhelin: 31026737

ville.immonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi