Valtuustoaloite, Joukkoliikenteen kehittäminen maksuttomaksi

HEL 2021-006117
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 144 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto Pentti Arajärven valtuustoaloitteesta joukkoliikenteen kehittämisestä maksuttomaksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Pentti Arajärven valtuustoaloitteesta joukkoliikenteen kehittämisestä maksuttomaksi:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia metro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla sekä kaupunkipyörä- ja liityntäpysäköintipalveluita Helsingissä. HKL tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkoliikennepalvelujen tuottajana ja tavoitteena on, että arki HKL:n kanssa on helppoa. HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi HKL:n pyrkimys lisätä kestävien liikkumispalveluiden osuutta liikenteestä.

Maksuttomasta joukkoliikenteestä päätöksen tekisi Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL), joka hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat. HSL:n hallitus käsitellyt alennus- ja vapaalippuetuja sekä oikeutta matkustaa ilman lippua mm. kokouksissaan 10.12.2013, 16.6.2015, 30.10.2018, 29.10.2019 ja 27.10.2021.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet
19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Joukkoliikenteen käyttö muodostaa merkittävän osan helsinkiläisten ja muun HSL-alueen ihmisten elämisen kustannuksista. Toisaalta alueellinen liikkuminen on tärkeää – jopa välttämätöntä – niin työn kuin opiskelun kannalta. Vapaa-aikana ja eläkeläisille joukkoliikenteellä on suuri merkitys harrastusten, virkistäytymisen ja osallistumisen kannalta. Maksuttomalla joukkoliikenteellä on merkitystä kaupunkilaisten aktiivisuuden vahvistajana ja kaupungin pitämisessä elinvoimaisena, ja se on myös merkittävä tulonsiirto jakaessaan liikenteen kustannukset uudella tavalla.

Monissa Euroopan kaupungeissa, esimerkiksi Lontoossa ja Budapestissä, on joukkoliikenne tehty eläkeläisille maksuttomaksi. Tallinnassa on joukkoliikenne kokonaisuudessaan maksutonta. Muitakin kaupunkeja lienee. Maksuton joukkoliikenne toteuttaa myös ilmastomuutoksen torjunnan tavoitteita. Helsingissä tai itse asiassa koko HSL-alueella tulee siirtyä maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Tämä voi tapahtua asteittain ensin 65 vuotta täyttäneiden ja alaikäisten etuutena ja myöhemmin kaikkia koskevana.

HSL:n lipputulot ovat nykyisin noin 370 miljoonaa euroa, joten tämä summa on katettava veroilla aloitteen toteutuessa. Alueen asukkaat säästävät saman summan matkoista perittävien kustannusten vähenemisenä. Rahoitus siirtyy lipputuloista verotuksella katettavaksi. Tappiota syntyy jonkin verran ulkokuntalaisten ja turistien lipputulojen vähenemisenä ja toisaalta säästöjä syntyy lippujärjestelmän aiheuttamien kustannusten häviämisenä. Rasitus kohdistuu eri tavalla, kun veroja maksavat myös henkilöt, jotka eivät joukkoliikennettä käytä ja nykyisen vyöhykejärjestelmän pitkämatkaisimpiin kohdistuu suurin matkustuskustannusten aleneminen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunginhallitus

  • selvittää maksuttomaan joukkoliikenteeseen siirtymisen vaikutukset taloudellisesti, sosiaalisesti ja tulonjaon kannalta,
  • selvittää erikseen 65 vuotta täyttäneiden ja alaikäisten maksuttoman joukkoliikenteen merkityksen ja vaikutukset,
  • käynnistää muiden HSL-kuntien kanssa tarvittavat selvitykset ja neuvottelut aloitteen toteuttamiseksi.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan aloitteesta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.10.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35920

karoliina.rajakallio@hel.fi