Yhteistyösopimus, sopimuksen päivittäminen ja laajentaminen, Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnointi ja ylläpito

HEL 2021-006914
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 101 §

Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta laaditun yhteistyösopimuksen päivittäminen ja laajentaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL ja Länsimetro Oy allekirjoittivat 3.2.2017 sopimuksen Länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja –asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta (jäljempänä ”yhteistyösopimus”).

Yhteistyösopimuksella Länsimetro Oy on luovuttanut koko Länsimetron HKL:n hallintaan, vastuulle ja hoitoon. HKL on ottanut hoitaakseen koko Länsimetron käsittäen metrojärjestelmän, -radan sekä -asemien hallinnoinnin, ylläpidon, huollon, valvonnan ja niihin liittyvän kehittämisen yhtenä kokonaisuutena.

Toimintakonseptin periaatteista on sovittu Helsingin ja Espoon kaupunkien välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 6.6.2007. Yhteistyösopimuksella sovitaan näiden periaatteiden tarkemmasta käytännön toteuttamisesta.

Yhteistyösopimusta on päivitetty 27.9.2019 ja sopimuksen on ollut määrä olla voimassa siihen asti, kun Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuus otetaan käyttöön.

Päivitettävä yhteistyösopimus korvaa 27.11.2019 allekirjoitetun ja 1.1.2020 voimaan tulleen yhteistyösopimuksen liitteineen. Päivitetyn yhteistyösopimuksen on tarkoitus allekirjoittaa syksyllä 2021 ja sen on määrä tulla voimaan toukokuussa 2022.

Yhteistyösopimuksen päivityksessä sopimukseen otetaan mukaan Matinkylä-Kivenlahti –osuuden käyttöönottovaiheen tehtävät. Siirtymävaiheen tehtävät sisältävät tarpeelliset kunnossapito- ja huoltotehtävät sekä tarpeelliset valvomo-, isännöinti ja muut hallinnolliset tehtävät.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Eeva Heckwolf, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 09 310 34815

eeva.heckwolf@hel.fi