Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Paikallinen sopimus, Sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdot 1.8.2021–31.12.2022

HEL 2021-007331
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 39

Paikallinen sopimus sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista.

Päätöksen perustelut

Sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan viranhaltijan tehtävä on uusi ja sillä tarkoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella palkattua opettajaa (Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021–2022).

KT ja JUKO/OAJ ovat keväällä neuvotelleet sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista. Neuvotteluosapuolet ovat antaneet valtuutuksen, jossa on määritetty palvelussuhteen ehtoja.

Paikallisella sopimuksella otetaan käyttöön KT:n ja JUKO:n/OAJ:n valtuutuksen mukaiset palvelussuhteen ehdot. Sopimus on määräaikainen.

Päätös tullut nähtäväksi 17.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Iikka Avela, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Paikallinen sopimus sairaalakoulun konsultatiivinen erityisopettaja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.