Kokoonpano, tarkastuslautakunta, toimikausi 2021-2025

HEL 2021-008780
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 60 §

Tarkastuslautakunnan jäsenet vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 2.8.2021 tekemän päätöksen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto päätti 2.8.2021 valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yhdeksän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Nuutti Hyttinen Marika Sorja
Dani Niskanen Leila Kaleva
Iida Haglund Juha Christensen
Jussi Junni Virve Magdaleno
Nita Austero Pertti Hyvärinen
Sandra Hagman Jani Valpio
Petrus Pennanen Antonia Bäckman
Mikael Jungner Kimmo Niemelä
Terhi Peltokorpi Jukka Ihanus

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita lautakunnan puheenjohtajaksi Nuutti Hyttisen ja varapuheenjohtajaksi Dani Niskasen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi