Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Päihdeohjelmaan liittyvä tehtäväluettelo, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2021-010088
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Päihdeohjelmaan liittyvän tehtäväluettelon päivitys Taloushallintopalveluliikelaitoksessa

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että alla oleviin tehtäviin rekrytoitavien henkilöiden on esitettävä huumausainetestiä koskeva todistus, jos palvelussuhde kestää yli kuusi kuukautta. Tehtävänimikeluettelo on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

erityissuunnittelija (henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät)
ICT-asiantuntija
Integraatioasiantuntija
IT-päällikkö
järjestelmäasiantuntija
järjestelmävastaava
järjestelmäpäällikkö
kirjanpitopäällikkö
sovellusasiantuntija
suunnittelija (henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät)
taloussihteeri (kassatoiminnot, toimittajarekisterin avaaminen)
tekninen asiantuntija
tietohallintopäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupungin päihdeohjelman mukaan huumausainetesti vaaditaan rekrytoitaessa sellaisiin tietohallinnon tehtäviin, joissa vastataan merkittävistä ICT-järjestelmistä ja joissa on laajat ylläpitäjän tai pääkäyttäjän oikeudet sekä rekrytoitaessa sellaisiin taloushallinnon tehtäviin, joissa henkilöt voivat päätöksillään aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa. Liikelaitoksen toimitusjohtaja vahvistaa päätöksellään liikelaitosta koskevat tehtävänimikkeet.

Päätös tullut nähtäväksi 13.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 25203

suvi.tiilikainen@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja