Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Päihdeohjelmaan liittyvä tehtäväluettelo, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2021-010088
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Päihdeohjelmaan liittyvän tehtäväluettelon päivitys Taloushallintopalveluliikelaitoksessa

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että alla oleviin tehtäviin rekrytoitavien henkilöiden on esitettävä huumausainetestiä koskeva todistus, jos palvelussuhde kestää yli kuusi kuukautta. Tehtävänimikeluettelo on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

erityissuunnittelija (henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät)
ICT-asiantuntija
Integraatioasiantuntija
IT-päällikkö
järjestelmäasiantuntija
järjestelmävastaava
järjestelmäpäällikkö
kirjanpitopäällikkö
sovellusasiantuntija
suunnittelija (henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät)
taloussihteeri (kassatoiminnot, toimittajarekisterin avaaminen)
tekninen asiantuntija
tietohallintopäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupungin päihdeohjelman mukaan huumausainetesti vaaditaan rekrytoitaessa sellaisiin tietohallinnon tehtäviin, joissa vastataan merkittävistä ICT-järjestelmistä ja joissa on laajat ylläpitäjän tai pääkäyttäjän oikeudet sekä rekrytoitaessa sellaisiin taloushallinnon tehtäviin, joissa henkilöt voivat päätöksillään aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa. Liikelaitoksen toimitusjohtaja vahvistaa päätöksellään liikelaitosta koskevat tehtävänimikkeet.

Detta beslut publicerades 13.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 25203

suvi.tiilikainen@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja