Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ohje, palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen

HEL 2021-013754
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 60

Palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen 1.1.2022 lukien

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen 1 mukaisen palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistamista koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokraa tarkistetaan vuosittain 1.1. lukien elinkustannusindeksin muutoksen perusteella. Asumiseen liittyviä käyttökorvauksia tarkistetaan vuosittain verohallinnon antaman luontoisetujen laskentaperusteita koskevan päätöksen mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 13.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen 1.1.2022
2. Liite Ilmoitus palvelussuhdeasunnon vuokran ja eräiden käyttökorvausten tarkistamisesta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.