Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Ohje, palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen

HEL 2021-013754
Ärendet har nyare handläggningar
§ 60

Palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen 1.1.2022 lukien

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen 1 mukaisen palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistamista koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokraa tarkistetaan vuosittain 1.1. lukien elinkustannusindeksin muutoksen perusteella. Asumiseen liittyviä käyttökorvauksia tarkistetaan vuosittain verohallinnon antaman luontoisetujen laskentaperusteita koskevan päätöksen mukaisesti.

Detta beslut publicerades 13.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen 1.1.2022
2. Liite Ilmoitus palvelussuhdeasunnon vuokran ja eräiden käyttökorvausten tarkistamisesta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.