Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Urheiluhallit-konserni

HEL 2022-000293
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Uimahalli- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi uimahalli- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen ja Urheiluhallit Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Juha Hakola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin yhtiömuotoinen uimahalli- ja liikuntahallitoiminta koostuu Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylläpitämästä toiminnasta. Yhtiöiden toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiöt eivät jaa osinkoa.

Helsingin kaupungin omistusosuus Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:stä on 66,7 %, Urheiluhallit Oy:stä 51,3 % ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:stä 94,3 %.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 uima- ja liikuntahalliyhtiöille uudet omistajastrategiat. Omistajastrategioissa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä.

Yhtiöiden omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

1. Helsingin kaupungin liikkumisohjelma

  • Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen

2. Asiakaskeskeisyys

  • Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely

3. Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

  • Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

4. Kustannustehokkuus

  • Liikevaihto/htv

5. Riittävä vakavaraisuus

  • Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

Toimitusjohtaja Pekka Laitinen antaa yhtiöitä koskevat suulliset ajankohtaiskatsaukset konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös Urheiluhallit Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Juha Hakola.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi