Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Tulosbudjetti vuonna 2022, kaupunginkanslia, hallinto-osasto

HEL 2022-002103
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunginkanslian hallinto-osaston vuoden 2022 yksikkökohtaistentulosbudjettien vahvistaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Vs. hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 17.1.2022, § 14, vahvistaa hallinto-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2022 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 19.1.2022, § 7) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Päätös tullut nähtäväksi 23.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Päättäjä

Antti Peltonen
vs.hallintojohtaja