Valtuustoaloite, Herttoniemen metroaseman kunnostaminen

HEL 2022-005974
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 62 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mirita Saxbergin valtuustoaloitteesta koskien Herttoniemen metroaseman peruskorjausta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982 yhtenä Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista. Asemaa käyttää päivittäin noin 35 000 henkeä.

Liikenneliikelaitos (HKL) pyrkii kehittämään metroasemia pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti huomioiden nykyaikaiset energiavaatimukset sekä ajantasaiset vaatimukset viihtyvyydelle. Metroasemien peruskorjauksien suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon myös mahdolliset ympäröivän alueen kaupunkikehityshankkeet. Metroasemia peruskorjataan kulloinkin voimassa olevan talousarvion 10-vuotisen investointiohjelman puitteissa.

Kantametron 17:sta metroasemasta neljä on kunnostettu. Hakaniemessä ja Sörnäisissä perusparannus on parhaillaan käynnissä ja lopuille asemille perusparannusta suunnitellaan joko osana alueen laajempaa kehitystä tai erillisenä hankkeena.

Helsingin kaupunki käynnisti elokuussa 2019 kaupunkiympäristön toimialan ja HKL:n yhteistyönä suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttoniemen metrokorttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Kilpailun mukaisesti alueen suunnittelua on kehitetty yhteistyössä kilpailussa valitun konsortion kanssa viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvässä HKL:n 10-vuotisessa investointiohjelmassa Herttoniemen metroaseman peruskorjaus on alustavasti suunniteltu toteutettavan osana laajempaa kehittämishanketta vuosina 2025 – 2026.

Herttoniemen metroaseman osalta HKL on toteuttanut ja tulee toteuttamaan välittömiä pienempiä korjaustoimia metroaseman toiminnallisuuden ylläpitämiseksi. Mm. hissien tekniikka on viimeisten vuosien aikana modernisoitu ja niiden toimintahäiriöiden määrä on laskenut merkittävästi. Liukuportaiden määrän lisääminen asemalle on haastavaa ilman merkittäviä muutoksia asemalaiturin leveyteen ja radan sijaintiin. HKL on myös toteuttanut Herttoniemen metroaseman länsipään osalta katutason vesieristysten uusimista.

Herttoniemen metroasemalla on tällä hetkellä kaksi sisäänkäyntiä, joista itäinen on lippuhallirakennus. Läntinen sisäänkäynti sijaitsee läheisen päivittäistavarakaupan rakennuksen vieressä. Metroaseman läntisen sisäänkäynnin peruskorjaus on aloitettu toukokuun 2022 aikana HKL:n johtokunnan 13.1.2022, 7 §, hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti.

Käynnissä olevassa hankkeessa sisäänkäyntirakennuksen vesikatto peruskorjataan. Rakennuksen lasit vaihdetaan, pinnat maalataan ja tehdään tarvittavia LVI-järjestelmien päivityksiä. Hissi ja sähkötekniikka uusitaan energiataloudellisesti nykyaikaisiin ratkaisuihin. Sisäänkäynnin valaistus muutetaan energiatehokkaammaksi. Lisäksi sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan uusi portaikko.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet 27.4.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Herttoniemen metroaseman kautta kulkee päivittäin noin 35 000 helsinkiläistä ja määrä on kasvussa. Asemaa on suunniteltu kunnostettavan jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta näin ei ole tapahtunut.

Nyt tilanne on huono. Hissit reistailevat, portaat toimivat riittämättömällä tavalla ja aseman ilmastointiputkista vuotaa ruosteisia valumajälkiä seinille. Asema on karun näköinen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhtyy kunnostamaan Herttoniemen metroasemaa viipymättä."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan aloitteesta lausunnon kaupunginhallitukselle 17.8.2022 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi