Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 45 §

Helsingin väestönsuojien riittävyys ja alueellinen saatavuus

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen väestönsuojista.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli varautumisen ja väestönsuojelun suunnitteluyksikön päällikkö Petri Parviainen Pelastuslaitokselta. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Helsingin väestönsuojien riittävyys ja alueellinen saatavuus. Kokoukseen on kutsuttu klo 16.05 pelastuskomentaja Jani Pitkänen ja varautumisen ja väestönsuojelun suunnitteluyksikön päällikkö Petri Parviainen Pelastuslaitokselta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi