Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 72 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudistus kaupungin talouden näkökulmasta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudistuksesta kaupungin talouden näkökulmasta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli suunnittelupäällikkö Riikka Henriksson kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talouden ohjauksen yksiköstä. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudistus. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 suunnittelupäällikkö Riikka Henriksson kaupunginkansliasta kertomaan siitä, miten uudistus vaikuttaa kaupungin talouteen. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi