Turvallisuus-, laatu- ja ympäristö tilannekuvan esittely metroliikenteen osalta, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-009350
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 61 §

Turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioiden tilannekuva metroliikenteen osalta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi