Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2022, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-009356
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 60 §

Talousarvion toteutumisennuste 2/2022

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kokouksessa käsitellään liikenneliikelaitoksen talousarvion
toteutumisennuste vuoden 2022 toiselta vuosineljännekseltä.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi