Esitys, hiilikattilan muuttaminen pellettikattilaksi, Helen Oy

HEL 2022-011265
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 114 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto