Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n pankkitilin käyttöoikeuksissa

HEL 2022-014172
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n pankkitilin käyttöoikeudet 1.1.2023 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää alla yksilöidylle Nordea Pankki Suomi Oyj:n tilille seuraaville henkilöille tilinkäyttöoikeuden todeten samalla, että käyttöoikeutta voi käyttää vain poikkeusoloissa, kun sähköinen maksatusjärjestelmä ei ole käytettävissä.
Nordea Pankki Suomi Oyj:stä tulee 1.1.2023 kaupunkikonsernin maksuliikenteen päävälittäjäpankki. (Kansliapäällikkö 13.6.2022 126§)

Pankki:
Nordea Pankki Suomi Oyj
Tilin nimi:
Helsinki/Talpa/maksuliikenne
Tilin käyttötarkoitus:
Reskontran ulkopuoliset maksut
Tilin numero:
FI42 1660 3001 2003 47
Tilin laatu:
meno-tulotili

Käyttöoikeus tilin käyttöön: Aina kaksi allekirjoittajaa yhtä aikaa

Tilin käyttöön oikeutetut:
 
 
 
toimitusjohtaja
Anniina Kitula
 
hallintopäällikkö
Päivi Turpeinen

Nordea Pankki Suomi Oyj:lle toimitetaan tämän päätöksen lisäksi kaikkien tilin käyttöön oikeutettujen nimikirjoitusnäytteet myöhemmin erillisellä liitteellä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 18.5.2022 § 106) luku 11 § 2 kohta 9 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää pankkitilien käyttöoikeudesta ja valvonnan järjestämisestä.

Päätös tullut nähtäväksi 02.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Taina Purhonen, järjestelmävastaava, puhelin: 09 310 25221

taina.purhonen@hel.fi

Päättäjä

Anniina Kitula
toimitusjohtaja