Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n pankkitilin käyttöoikeuksissa

HEL 2022-014172
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n pankkitilin käyttöoikeudet 1.1.2023 alkaen

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää alla yksilöidylle Nordea Pankki Suomi Oyj:n tilille seuraaville henkilöille tilinkäyttöoikeuden todeten samalla, että käyttöoikeutta voi käyttää vain poikkeusoloissa, kun sähköinen maksatusjärjestelmä ei ole käytettävissä.
Nordea Pankki Suomi Oyj:stä tulee 1.1.2023 kaupunkikonsernin maksuliikenteen päävälittäjäpankki. (Kansliapäällikkö 13.6.2022 126§)

Pankki:
Nordea Pankki Suomi Oyj
Tilin nimi:
Helsinki/Talpa/maksuliikenne
Tilin käyttötarkoitus:
Reskontran ulkopuoliset maksut
Tilin numero:
FI42 1660 3001 2003 47
Tilin laatu:
meno-tulotili

Käyttöoikeus tilin käyttöön: Aina kaksi allekirjoittajaa yhtä aikaa

Tilin käyttöön oikeutetut:
 
 
 
toimitusjohtaja
Anniina Kitula
 
hallintopäällikkö
Päivi Turpeinen

Nordea Pankki Suomi Oyj:lle toimitetaan tämän päätöksen lisäksi kaikkien tilin käyttöön oikeutettujen nimikirjoitusnäytteet myöhemmin erillisellä liitteellä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 18.5.2022 § 106) luku 11 § 2 kohta 9 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää pankkitilien käyttöoikeudesta ja valvonnan järjestämisestä.

Detta beslut publicerades 02.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Taina Purhonen, järjestelmävastaava, puhelin: 09 310 25221

taina.purhonen@hel.fi

Beslutsfattare

Anniina Kitula
toimitusjohtaja