Hankinta, prosenttirahahankinta, Finlandia-talo, Etu-Töölö, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-002523
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Esitys Kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Finlandia-taloon prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti esittää Kaupunkiympäristön toimialalle, että se voi tilata luonnoksen taiteilija Kimmo Schroderukselta Finlandia-taloon prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM). HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa. Prosenttirahoin hankitut taideteokset liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, jota HAM hallinnoi.

Päätös tullut nähtäväksi 24.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö , puhelin:

taru.tappola(a)hamhelsinki.fi

Jari Björklöv, amanuenssi, puhelin:

jari.bjorklov(a)hamhelsinki.fi

Päättäjä

Reetta Heiskanen
vs. kulttuurijohtaja