Hankinta, prosenttirahahankinta, Finlandia-talo, Etu-Töölö, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-002523
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Esitys Kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Finlandia-taloon prosenttirahahankintana

Kulturdirektör

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti esittää Kaupunkiympäristön toimialalle, että se voi tilata luonnoksen taiteilija Kimmo Schroderukselta Finlandia-taloon prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM). HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa. Prosenttirahoin hankitut taideteokset liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, jota HAM hallinnoi.

Detta beslut publicerades 24.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö , puhelin:

taru.tappola(a)hamhelsinki.fi

Jari Björklöv, amanuenssi, puhelin:

jari.bjorklov(a)hamhelsinki.fi

Beslutsfattare

Reetta Heiskanen
vs. kulttuurijohtaja